ข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 9/8/2019

รับสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี ของ JICE

งานกงสุลสัญจร จังหวัดโทจิงิ ปี 2019

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในญี่ปุ่น

Year End Party 2018

งานที่คอนเซเร่

ประกาศ...การหยุดรับบริการฝ่ายกงสุล ในวันที่ 26 กันยายน นี้

กฎหมายไทยใกล้ตัว

กงสุลสัญจรฯ จังหวัดอิบารากิ ปี 2018

งานบาบิคิว สายสัมพันธ์ ฉันครอบครัว ครั้งที่ 8


งานกงสุลสัญจร จ. อิบารากิ